Home

Ansis Cīrulis. Saules Pagalmos

Grāmata veltīta lietišķās mākslas meistara un gleznotāja Anša Cīruļa 125 gadu jubilejai un Latvijas valsts dibināšanas 90. gadadienai. Sistematizētais materiāls pirmo reizi sniedz vispusīgu iespēju iepazīties ar Anša Cīruļa daudzpusīgajām mākslinieciskajām izpausmēm un viņa radošās darbības galveno mērķi un sūtību — veidot nacionāli savdabīgu un vienlaikus laikmetīgu mākslas stilu. Ansis Cīrulis ir darbojies dekoratīvajā glezniecībā, stājmākslā un lietišķajā māksla. Viņš ir Latvijas pirmās pastmarkas autors un veidojis projektus Latvijas naudas zīmēm, metus latviešu strēlnieku bataljona karogiem un krūšu nozīmēm. Mākslinieks ir Latvijas valsts karoga autors.