Home

Boriss Bērziņš

Mākslas albums sniedz ieskatu 20. gs. otrās puses latviešu mākslas leģendas, gleznotāja un izcila zīmētāja, Klīvlendas zīmējumu biennāles laureāta Borisa Bērziņa (1930—2002) radošajā mantojumā.

Ļoti kolorīta, spēcīga personība, kuras ietekmi izjuta jebkurš no laikabiedriem, mākslinieks, kura klātbūtne mākslas procesos Latvijā bija radošās brīvības, radoša gara mēraukla. Mākslinieka talants un formas risinājuma plašais spektrs šī albuma trīs sadaļās — “Krāsa”, “Forma”, “Stāsts” — atklāts izteiksmes līdzekļu un cilvēcisko interešu simbiozes attīstībā.

Albumā izmantoti arī citāti no sarunām ar Borisu Bērziņu, intervija ar mākslinieku, kā arī ieskats viņa dzīves datos.