Home

Džo. Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla

Monogrāfija par vienu no Latvijas 20. gadsimta sākuma spilgtākajām personībām Latvijas mākslā, nacionālās kultūras klasiķi, mākslinieku Jāzepu Grosvaldu (1891—1920), ģimenē un draugu vidū sauktu par Džo.

Jāzeps Grosvalds Latvijas 20. gadsimta sākuma mākslā ienāca kā lokālās glezniecības tradīcijas modernizētājs. Studējis glezniecību Parīzē un smēlies iespaidus un erudīciju Eiropas un pasaules mākslā, viņš atstāja būtisku ietekmi uz tālaika mākslinieku daiļradi un visu turpmāko Latvijas mākslas vēsturi.

Šis spožais jauneklis un viņa darbi 20. gadsimta sākumā, grandiozu krīžu un pārmaiņu gados, atgādina raķeti karalauka debesīs. Pateicoties spējām, audzināšanai, dzīves apstākļiem un liktenim, uz īso dzīves brīdi viņā sakausējās divu laikmetu šķietami nesavienojamas kvalitātes, savā kopumā tagad izgaismojot vienu no augstākajām Latvijas vēsturiskās kultūrainavas virsotnēm.

Eduards Kļaviņš

Monogrāfijā iekļauts plašs līdz šim nepublicētu reprodukciju klāsts, kopsavilkums un reproducēto darbu un fotodokumentu saraksts angļu valodā, kā arī personu rādītājs.