Home

Es

Kārļa Vērdiņa trešais dzejoļu krājums. Lai arī krājuma nosaukums it kā piesaka subjektīvu egocentrismu, lielā daļā dzejoļu mēģināts runāt no vairāku atšķirīgu tēlu viedokļa, iejūtoties dažādās lomās. Krājumu caurvij atsevišķi tēli, kas parādās vairākos dzejoļos, tādējādi tiecoties atsevišķos nelielos darbiņus saistīt lielākā veselumā.