Home

Fotogrāfija kā māksla Latvijā. 1960—1969

Mākslas zinātnieces Alises Tīfentāles grāmata “Fotogrāfija kā māksla Latvijā” ir pirmais mūsdienu pētījums par Latvijas fotomākslas neseno vēsturi.

1960. gadi ir maģiska desmitgade Rietumu kultūrā. Arī Latvijā. Lai arī padomju varas apstākļos mākslīgi šķirta no Rietumu un pasaules informatīvās telpas, Latvijas kultūra un māksla meklē un atrod veidus, kā saskarties un mijiedarboties ar šo telpu. Tieši fotogrāfi šajā desmitgadē spēj to, kas bija liegts (vai ierobežots) citu mākslu pārstāvjiem — iekļauties aktīvā starptautiskā izstāžu darbībā un izkopt rietumnieciski orientētu, laikmeta garam atbilstošu estētiku un Rietumu mākslas vēsturē balstītu māksliniecisko tēlu sistēmu.

Grāmata ieskicē nozīmīgākos stilistiskos virzienus un raksturīgākos formālos izteiksmes līdzekļus Latvijas fotomākslā 1960. gados, kas ir daļa no Latvijas 20. gadsimta līdz šim nepietiekami pētītā vizuālās mākslas mantojuma. Grāmatā aplūkoti Latvijas autoru radīti fotomākslas darbi laikposmā no 1960. līdz 1969. gadam, kuri izstādīti Latvijas, PSRS un starptautiskās fotoklubu un fotogrāfijas salonu izstādēs, reproducēti periodikā vai albumos