Home

Gotharda Frīdriha Stendera ābeču faksimilizdevums (numurēts)

Triju grāmatu komplekts, kas ietver divu Gotharda Frīdriha Stendera (1714—1796) radītu ābeču “Jauna ABC un lasīšanas mācība” un “Bildu ābice” faksimilus un pielikumu ar ābeču tekstu transkripciju un dokumentālām apcerēm.

Stendera dzīve un personība ir spilgts piemērs Eiropas zinātnes un kultūras pasaulei 18. gadsimtā, kurā attīstītu prātu un zināšanas novērtēja kā cilvēka augstāko rotu. Viņu ierasts atcerēties kā dabaszinību popularizētāju, īpaša laikmeta iedibinātāju latviešu rakstniecības vēsturē, autoritāti latviešu valodniecības jautājumos. Stenderu interesēja arī attāluma mērīšana jūrā, viņš aizrāvās ar alķīmijas eksperimentiem, izgatavoja globusus un popularizēja veļas mazgājamo mašīnu.

Izdevums saņēmis Baltijas grāmatu mākslas balva Starptautiskajā Viļņas grāmatu tirgū (2015) un Latvijas grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” godalga zinātnisko izdevumu kategorijā (2015).

* 150 grāmatu komplekti tika izdoti ar numurētu “Bildu ābices” eksemplāru. Tajā ilustrācijas ir ar roku ielīmētas.