Home

Janis Rozentāls

Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par Jani Rozentālu (1866—1916), vienu no daudzpusīgākajiem 20. gs. sākuma Latvijas māksliniekiem.

Janis Rozentāls bija nerimtīgs meklētājs. Savā daudzpusīgajā darbībā, kas aptvēra glezniecību, grafiku un lietišķi dekoratīvo mākslu, viņš ieviesa jaunus, ar laikmeta un nacionālās atmodas tendencēm saistītus principus, tādējādi 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma posmā kļūdams par vienu no latviešu profesionālās mākslas pamatlicējiem.

Inta Pujāte