Home

Jānis Viņķelis

Mākslas zinātnieces Ingas Šteimanes monogrāfija veltīta agri aizgājušam 20. gs. 90. gadu jaunās mākslinieku paaudzes spilgtam pārstāvim, kura personība atstāja būtisku iespaidu uz laikabiedriem. 20. gs. 90. gados veidojās konceptuālistu otrā paaudze latviešu mākslā, kuras tiešais ietekmētājs bija Jānis Viņķelis. Grāmatā izsekota gan mākslinieka biogrāfija un konceptuālie pagrieziena punkti, gan arī dots plašs laikmeta fona raksturojums.