Home

Kārtis. Virtuāls ceļojums caur dzeloņdrātīm

Grāmata lēģera kāršu kavas formātā ir Knuta Skujenieka un Bruno Javoiša atmiņas par padomju koncentrācijas nometni Mordovijā. Uz vienas kārts puses ir Bruno Javoiša lēģera reālijas attēlojošs zīmējums, uz otras — Knuta Skujenieka teksts. Knuts Skujenieks saturiski turpina “Pogā” iesākto, atstājot savu liecību par aizgājušo Latvijas padomju okupācijas laiku tā represīvajās izpausmēs.

“Šim ceļojumam mani iedvesmo Bruno Javoišs, mans ilggadīgs lēģera biedrs,” grāmatas ievadā paskaidro Knuts Skujenieks. “Kāršu kavu man uzdāvināja Jānis Mētra, Kuldīgas Spēļu kāršu muzeja saimnieks. Arī bijušais lēģernieks. Es nekad neesmu bijis trumpmanis — kāpēc tad man? Tikai, lai paskatītos bildītes — kādi tur kungi, kalpi un vēl visādi sīkaliņi? Nu nē! Te dažs sešinieks ir svarā smagāks par dūzi.”