Home

Koka Rīga

Rakstu krājums veltīts mazpazīstamai un izzūdošai Rīgas vēstures daļai, būtiskam pilsētas kultūras mantojumam — koka apbūvei, kas, pateicoties negaidīti lielam joprojām saglabāto ēku skaitam, veido vienu no pārsteidzošākiem, īpatnākiem Rīgas vaibstiem. Grāmatā publicēts bagātīgs attēlu klāsts, ko veido gan mūsdienu vides fiksējumi, gan arhīvu glabātas vizuālas liecības, liela daļa no kurām ieraugāmas pirmo reizi.

Atsevišķi izdota grāmata angļu valodā.