Home

Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs

Dr. arch. Jāņa Lejnieka monogrāfija ir veltīta vienam no veiksmīgākajiem un cienījamākajiem 20. gs. beigu, 21. gs. latviešu arhitektiem. Tā atklāj ne tikai Andra Kronberga dzīves gājumu un darbu pārskatu, bet saistošā formā ļauj izsekot arī tiem jautājumiem un atbilžu meklējumiem, kas saistās ar pilsētas (un īpaši — Rīgas) tālejošu attīstības redzējumu, ar arhitekta vietu un iespējām mūsdienu situācijā.

Grāmatas pamattekstu papildina arhitektes Zaigas Gailes pēcvārds un aptuveni 200 attēlu.