Home

Latviešu māksla trimdā

Izstādes “Latviešu māksla trimdā” katalogs. Sastādītāja un teksta autore ir mākslas zinātniece Dace Lamberga, savukārt LNMM direktore Māra Lāce rakstījusi ievadu. Katalogs sniedz vērtīgu informāciju ikvienam, kas interesējas par latviešu vizuālās mākslas vēsturi un mākslu trimdā.

Dace Lamberga bēgļu mākslu skata kā fenomenu. “Otrā pasaules kara beigās, baidoties no padomju armijas, Latviju pameta vairāk nekā 200 000 bēgļu, no kuriem lielākā daļa nonāca tā saucamajās “dīpīšu” nometnēs sabiedroto okupācijas zonā Vācijā. 2000 kultūras jomas cilvēku — rakstnieku, mūziķu, aktieru, baletdejotāju un mākslinieku — vidū bija pazīstamas personības, Mākslas akadēmijas un Konservatorijas kara gadu absolventi, studenti un daiļamatnieki. Ar drīzas atgriešanās cerībām Latviju atstāja trešdaļa mākslinieku: Augusts Annuss, Jūlijs Jēgers, Jānis Jaunsudrabiņš, Sigurds Vīdzirkste, Ludolfs Liberts, Sigismunds Vidbergs, Jānis Kuga un daudzi citi.”

Pēc Otrā pasaules kara beigām latviešu mākslinieki apmetās uz dzīvi ASV, Anglijā, Austrijā, Kanādā, Zviedrijā, Itālijā un citur. Katalogs izseko daudzveidīgajiem mākslas attīstības ceļiem trimdā un mākslinieku likteņiem.

Īpašo kataloga vērtību veido ne vien kvalitatīvās reprodukcijas, bet arī fotomateriāli un detalizēta nozīmīgāko trimdas mākslas notikumu (1944—2013) hronoloģija un bibliogrāfija.