Home

Latviešu sapnis

Asprātīga, ironiska un tēlaina versija par latviešu tēlu un tā mitoloģizācijas iespējām, kā arī laikmetīgiem problēmu atvasinājumiem. Grāmatiņā apkopoti Agneses Bules teksti, kuru lasīšana ir patīkams un pārdomas raisošs laika kavēklis. Bagātīgs grafiskais papildinājums ļauj precizēt autores diktētos grāmatas noteikumus.