Home

Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā

Rakstu krājums sagatavots, balstoties uz izcilā mākslas zinātnieka Borisa Vipera piemiņas konferences materiāliem (1997). Rakstos Latvijas mākslas dažādas izpausmes skatītas starptautisku parādību kontekstā. Autori ir savas nozares speciālisti.

Rakstu krājums izdots sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.