Home

Latvijas māksla un mākslas vēstures likteņgaitas

Rakstu krājuma pamatā ir referāti, kas nolasīti Borisa Vipera piemiņas lasījumu sestajā konferencē (1998), kas bija veltīti pašas nozares vēsturei. Rakstu autori ir pazīstami speciālisti, kuru pētnieciskās intereses saistītas ar plašu Latvijas mākslas vēstures mantojuma loku. Dažādu laikmetu mākslas un tās izvērtējuma attiecības visuzskatāmāk var atklāties, iepazīstot pirmavotus. Tādēļ krājumā iekļauts arī 20. gs. 20.—30. gadu mākslas dzīves dokumentējums aculiecinieka skatījumā — līdz šim nepublicētais Jāņa Siliņa apcerējums par Niklāvu Strunki.

Rakstu krājums izdots sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.