Home

Latvijas mākslas vēsture I

Regular price € 49.00

“Latvijas mākslas vēstures” I sējums par aizvēsturi un viduslaikiem: 9. g. t. pr. Kr. 1562.

Izdevēji: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds

Sējums aptver Latvijas teritorijā radīto mākslu un arhitektūru no aizvēstures līdz viduslaiku beigām. Tā sastādītāja un zinātniskā redaktore Elita Grosmane rakstījusi par būvmākslas sākotni, pilsētbūvniecību, sakrālo arhitektūru un tēlotāju mākslu, kā arī sagatavojusi historiogrāfijas un vēsturiskā fona pārskatus. Ieva Ose (LU Latvijas vēstures institūts) izstrādājusi nodaļas par viduslaiku pilīm un pilsētu aizsargmūriem, Baiba Dumpe (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) par keramiku, Irita Žeiere (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) par tekstilmākslu, Baiba Vaska par metālmākslu un Imants Lancmanis par agrīno vēsturisko stilu lietišķo mākslu.

Atsevišķi izdots sējums angļu valodā.

Regular price € 49.00