Home

Le moderne classique: La peinture lettone au debut du XXme siecle

Mākslas zinātnieces Daces Lambergas ilgu gadu pētījums par latviešu mākslas avangarda vērtībām. Tas sniedz plašu un izsmeļošu ieskatu Eiropas perifērās zonas — jaunās Latvijas valsts — ļoti aktīvās jaunās mākslinieku paaudzes veidotajā klasiskā modernisma mantojumā.

Izdevums izdots franču un latviešu valodā (divas atsevišķas grāmatas).