Home

Noklīduša Torņkalna puikas dziesmiņas

Trimdā dzīvojošā latviešu dzejnieka, pēc profesijas kartogrāfa, jubilejas dzejoļu izlase. Krājumā ietverti dzejoļi, kas radušies laika posmā no 1961. līdz 1992. gadam. Dzejā sākotnēji dominējošā dinamika pārtop asociatīvā domu plūdumā, kur galvenie ir laika un gaismas tēli.