Home

Padomjzemes mitoloģija

Grāmatā aplūkots 20. gs 40.—60. gados Padomju Latvijā vadošais mākslas stils — sociālistiskais reālisms. Elitas Ansones tekstu papildina plašs reprodukciju klāsts un tulkojums angļu valodā.