Home

Piektais bauslis. Revolūcija un karš

Imanta Lancmaņa konceptuālais projekts — gleznu cikls “Piektais bauslis. Karš un revolūcija” —  ietver arī šo izdevumu ar atsevišķo darbu reprodukcijām, gleznu detaļām un plašāku paskaidrojoša teksta un vizuālo materiālu, kas ļauj ieskatīties konkrēto kompozīciju tapšanas gaitā. Tas rāda plašu dokumentālā vēsturiskā materiāla bāzi, kas devusi pamatu katras figūras un figūru grupu veidolam, kā arī šodienas reālos cilvēkus — gleznas modeļus — iejūtamies tiem uzticētajās lomās. Katrai no figūrām šajā kompozīciju blokā ir reāls prototips un modelis.

Grāmatas autors Imants Lancmanis, pirmkārt, protams, saistās ar Rundāles pils direktora tēlu, taču tajā pašā laikā ik pa brīdim viņš ir arī atgādinājis, ka patiesībā ir gleznotājs. Pie tam ļoti konceptuāli domājošs gleznotājs, kura iztēli ir rosinājuši reāli Latvijas vēsturiskās un mūsdienīgās vides fakti un notikumi, kā arī ilgus gadus koptās baroka vides alegoriju un simbolu valoda, tādējādi izveidojot absolūti unikālu gleznieciskās izteiksmes simbiozi.