Home

Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve

Arhitektu Irēnas Bākules un Arņa Siksnas grāmata par Pilsētas plānoto izbūvei un pārbūvi no 17. gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam ietver ļoti interesanta pagrieziena tēmas risinājumu pilsētas vēsturē, kas ļauj labāk saprast un uzskatāmi ieraudzīt mūsu galvaspilsētas attīstības posmus.

Rīga ir viena no nedaudzām Eiropas pilsētām, kuras paplašināšanos ārpus viduslaiku daļas noteica vairāki secīgi pilsētplānošanas projekti, kurus izstrādāja profesionāli fortifikāciju būves inženieri un arhitekti laikā no 17. gs. pirmās puses līdz 19. gs. beigām. Rīgas kartes un attēli — zīmējumi un fotogrāfijas — līdz ar erudīto un pieredzējušo pētnieku analītisko tekstu veido unikālu materiālu, kas grāmatas formātā noteikti lieliski kalpos Rīgas tēla iezīmēšanai atkal jaunās krāsās.

Autori, strādājot paralēli (Irēna Bākule ir grāmatas latviešu teksta un pēdējās nodaļas autore, Arnis Siksna rakstījis tekstu angļu valodā), nonākuši līdz identiskiem kopīgiem secinājumiem, tomēr latviešu un angļu teksti ir atšķirīgi. Aplūkojamo materiālu interpretācijas nelielas atšķirības sakņojas autoru dažādajā profesionālajā pieredzē, kā arī katras valodas izteiksmes specifikā. Jāatzīmē, ka arhitekte Irēna Bākule galvenokārt specializējusies kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un restaurācijas jomā, bet arhitekts Arnis Siksna — pilsētbūvniecības teorijas jautājumos. Tomēr autoru individuālais skatījums nav ietekmējis rezultātā iegūto slēdzienu vienotību.

Grāmata veltīta to sapņotāju piemiņai, kas lika pamatus zaļas, harmoniskas Rīgas tapšanai.