Home

Skrien sarkans jaguārs

Grāmatā apkopoti dzejnieces Velgas Kriles (1945—1991) agrāk nepublicēti dzejoļi. Tos caurstrāvo dzejnieces enerģija, viņas ticība patiesu jūtu vērtībai: “mīlot dvēseli mācās staigāt…”