Home

Soneti

Bilingvāls izdevums, kurā līdzās sonetiem oriģinālvalodā publicēti atdzejojumi latviešu valodā. Krājumā iekļauti visi (154) soneti.

Šajā grāmatā iekļauti vairāki atdzejojumi, kas iepriekš nekur nav publicēti (visvairāk pārstāvēti Knuts Skujenieks, Paulis Kalva un Juris Birzvalks), kā arī jaunākās paaudzes dzejnieku veikums (Kārlis Vērdiņš, Ronalds Briedis). Atdzejojumu atlasi veicis un priekšvārdu sarakstījis Kārlis Vērdiņš.