Home

Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā 1941—1945

Grāmatā aplūkota un analizēta mākslas dzīve nacistu okupētajā Latvijā, kas ilgus pēckara gadus labi zināmu iemeslu dēļ tika noklusēta.

Grāmatas pamatā ir Dr. Jāņa Kalnača pētījums, kas tapis vairāk nekā piecu gadu laikā. Materiāla apguvei izmantoti dažādi, galvenokārt līdz šim neapgūti vai maz zināmi avoti, t. sk. privātas kolekcijas. Grāmatā iekļauts liels skaits līdz šim nepublicētu fotogrāfiju.