Home

Tīrradņi. Naivā māksla Latvijā

Grāmatā analizēta Latvijas naivās mākslas stila vēsture, avoti un 55 mūsdienu naivistu daiļrade, kas galvenokārt izpaužas glezniecībā un tēlniecībā.

Gandrīz ceturtdaļu gadsimta apceļojot Latviju un  apzinot vairāk nekā divus simtus naivistu, autors secina, ka viņu darbi rodas no likteņa zīmētā dzīves ceļa, sava prieka pēc, tēlojot dzīvi nevis tādu, kāda tā ir vai kādai tai jābūt, bet gan tādu, kādu to redz sapņos. “Tīrradņi” ir pirmais tik plaša apjoma pētījums par naivās mākslas kā stila pastāvēšanu un attīstību Latvijā.