Home

Vilhelms Purvītis

Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par vienu no centrālajām personībām Latvijas 20. gs. pirmās puses vizuālajā mākslā — Vilhelmu Purvīti (1872—1945).

Viņa radītais kanoniskās, neoromantisku noskaņu piesātinātas ziemeļnieciskās ainavas tēls kā poētisks arhetips ir dziļi iesakņojies visplašākās latviešu sabiedrības apziņā. (..) Pat varētu teikt, ka Purvīša radītais neoromantiskais Latvijas ainavas koptēls kļuvis par sava veida nacionālās identitātes zīmi.

Eduards Kļaviņš