Home

Voldemārs Matvejs. Raksti. Darbu katalogs. Sarakste

Latviešu mākslinieks Voldemārs Matvejs (Vladimirs Markovs; 1877—1914), uzturoties Pēterburgā, kļuva par vienu no vadošajiem krievu avangarda māksliniekiem-teorētiķiem, Pēterburgas mākslinieku apvienības “Sojuz Molodjoži” dibinātājiem un aktīvākajiem biedriem. Pētījis Āfrikas, Okeānijas u. c. reģionu kultūru, lai radītu vienotu mākslas plastisko principu teoriju.

Krājumā pirmo reizi latviešu un krievu valodā vienkopus publicēti visi Voldemāra Matveja teorētiskie sacerējumi. “Lieldienu salas māksla” ir pasaulē pirmā 20. gs. sākumā sarakstītā grāmata, kurā Lieldienu salas māksla izvērtēta ne tikai etnogrāfiskā skatījumā, bet analizēta arī no mākslinieciskā viedokļa.