Home

Zāles stiebri

"Neputna" bilingvālajā samta dzejas sērijā izdota amerikāņu dzejas klasiķa Volta Vitmena (1819–1892) dzejas izlase.

""Zāles stiebri" ir Volta Vitmena mūža darbs, grāmata, kura tika pastāvīgi papildināta un iekļauj visus viņa galvenos dzejas darbus," grāmatas priekšvārdā raksta izlases sastādītājs Kārlis Vērdiņš.

Izlase ir dažādu paaudžu atdzejotāju kopdarbs — tajā iekļauti Knuta Skujenieka, Elmāra Apses, Jāņa Elsberga, Kārļa Vērdiņa, Arvja Vigula un Arta Ostupa atdzejojumi. To papildina sastādītāja Kārļa Vērdiņa priekšvārds par Volta Vitmena dzeju un tās ceļu pie mūsdienu lasītāja.