Sākums

Latviešu etnogrāfiskā izstāde. 1896

Iepriekšējā cena € 18.00

Grāmata ir veltījums Latviešu etnogrāfiskajai izstādei, kas 1896. gadā kļuva par pirmo un lielāko latviešu tautas un tās vēstures, kultūras un sasniegumu reprezentācijas pasākumu. Turklāt ar nepārprotamu pieteikumu būt līdzīgiem ar citām nācijām vēstures un valodas vērtībās, nacionālās kultūras sasniegumu, saimniecisko centienu ziņā.

Izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM).

Latviešu etnogrāfiskā izstāde

Lai runātu par tautu, jābūt cilvēku kopai ar savu teritoriju, savu pašnosaukumu un valodu, tikai sev raksturīgiem kultūras elementiem un pagātnes atmiņām, savas vienotības apziņu. Vairākas no minētajām pazīmēm, kas raksturo latviešu tautu (teritorija, valoda, kultūra), ir formējušās viduslaikos un agro jauno laiku sākumposmā. Turpretim pašapziņa, latviešiem sevi apzinoties par tautu, ir vēlāka parādība. Tieši 19. gadsimtā sociālekonomisko procesu un iekšpolitisko notikumu ietekmē noslēdzās ceļš uz latviešu tautu un aizsākās nācijas veidošanās. Viens no spilgtākiem mūs interesējošā procesa notikumiem bija Latviešu etnogrāfiskās izstādes sagatavošana un norise.

LNVM direktors Arnis Radiņš

Grāmatas pirmajā daļā publicēti LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītājas Sanitas Stinkules, LNVM Arheoloģijas departamenta vadītāja Jāņa Cigļa un LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītāja Toma Ķikuta raksti. Sanita Stinkule raksta par izstādes mērķiem, tās sagatavošanu un norisi. Jānis Ciglis — par Viskrievijas X arheoloģijas kongresu, kura ietvaros notika izstāde. Savukārt Toms Ķikuts - par izstādes vietu laikmeta kontekstā.

Latviešu etnogrāfiskā izstāde

Savukārt otrajā daļā — “Katalogs Latviešu etnogrāfiskai izstādei pa X arheoloģiskā kongresa laiku Rīgā, 1896. g. Sastādījis V. Plutte. Rīgā, 1896. g. 111 lpp.”. Izstādes katalogs pilnā apjomā publicēts gan mūsdienu rakstībā, gan reprodukcijā. Kataloga teksts papildināts ar paskaidrojumiem un to priekšmetu fotogrāfijām, kas bijuši 1896. gada izstādes eksponāti.

1896. gada izstādes katalogu varam uzskatīt par pirmo latviešu vēstures grāmatu un latviešu laikmetīgo sasniegumu apkopojumu, tajā sniegts īss eksponātu un katras izstādes nodaļas apraksts un līdz ar to arī pamatinformācija par latviešu apdzīvoto teritoriju, vēsturi, valodu, literatūru, izglītību, mūziku, mākslu, teātri, tradīcijām un saimniecisko dzīvi.

Mūsdienās Latviešu etnogrāfiskās izstādes katalogs ir bibliogrāfisks retums.

Iepriekšējā cena € 18.00