Sākums

Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms

Izdevums “Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms” atspoguļo Eglīša pēdējo gadu radošo darbību.

Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms

Izdevuma veidošanas pamatā ir centieni radīt kvalitatīvi atšķirīgu laikmetīgās glezniecības izdevumu, ko veido izvērsts vizuālais stāstījums — gan darbu reprodukcijas un radošā procesa fotomateriālu apkopojums, gan arī četru atšķirīgu autoru (kuratore Katerina Gregosa, mākslas zinātniece Elīna Sproģe, mākslinieki Ēriks Apaļais un Agnese Krivade) un formātu esejas. Tās caur sarunām, novērojumiem un vēstulēm ieskicē mākslinieka Andra Eglīša dažādos darbības saslēgšanās mirkļus.

Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms

Izdevuma veidotāji uzsver: “Šo grāmatu var nosaukt par procesa nogriezni vai telpu, kur sastapties ar Andra Eglīša glezniecību. Caur darbiem no pēdējos gados tapušajām sērijām un jaunradītiem tekstiem, tā ļauj pietuvoties mākslinieka attiecībām ar laiku, vidi un materiālu.

Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms

Eglīša darbi mudina izcelt viņa spēju veidot dialogu starp laikmetīgu un tradīcijās balstītu glezniecību. Grāmatai izvēlētās gleznas, faktūras un darbu tapšanas tvērumi rāda procesu, kurā, eksperimentējot ar gaismu, materialitāti, glezniecības tehniku un priekšmetu (subject matter), tiek meklēti nozīmju veidošanas ceļi.”

Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms

Izdevumu sastādījuši Andris Eglītis, Elīna Sproģe, Laura Adamoviča un Aleksejs Muraško. Grafikas dizainu veidojis Aleksejs Muraško, tekstus angļu valodā tulkojuši Jānis Frišvalds, Lauris Veips. Konsultanti — Santa Hirša un Henriks Eliass Zēgners. Izdevums iespiests Jelgavas tipogrāfijā.

Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms

Grāmata tapusi, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Nākotnes Atbalsta fonda atbalstam.