Sākums

Antons Georgs Bose. Zīmējumi

Iepriekšējā cena € 15.00

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM) izdota vēsturnieces Anitas Meinartes grāmata par Ēveles draudzes mācītāja Antona Georga Boses (1792—1860) unikālo zīmējumu kopumu — 206 portreti, viena ainava un divas titullapas —, kas atrodas muzeja krājumā.

Antons Georgs Bose

Boses zīmējumi plašākā atklātībā nonāca 19. gs. beigās saistībā ar gatavošanos Latviešu etnogrāfiskajai izstādei 1896. gadā. Izstādē tie tika eksponēti 3. sadaļas “Antropoloģija” apakštēmā “Fotogrāfijas, zīmējumi un gleznojumi” līdzās latviešu mākslinieku Jaņa Rozentāla, Johana Valtera, Vilhelma Purvīša, Ādama Alkšņa, Artura Baumaņa u. c. mākslinieku zīmētiem zemnieku portretiem.

Zīmējumi tapuši īsā laika posmā — no 1857. līdz 1860. gadam. Starp portretētajiem Ēveles, Vecjērcēnu, Jaunjērcēnu, Ķempēnu, Ķeižu, Ķemeres un Rencēnu muižas ļaudīm ir saimnieki, kalpi, amatnieki, muižas kalpotāji, draudzes skolas skolotājs un skolēni, rekrūši, muižas dārznieks, ķesteris, krodzinieki, ubagi un pat kāzu muzikants.

Portretu vēsturiskās izziņas vērtību ceļ fakts, ka tie ir precīzi datēti, norādot zīmēšanas gadu, mēnesi un datumu. Minēts portretētās personas vārds, uzvārds, nodarbošanās un dzīvesvieta — piederība muižai un mājām. Antona Georga Boses veikumam, kas atspoguļo tipisku lauku dzīves ainu 19. gs. vidū, nav analoga Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Anita Meinarte

Grāmatas piecās teksta nodaļās autore aplūko zīmējumu krājuma vēsturi, Boses dzimtas vēsturi, Ēveles baznīcas celtniecību un draudzi 19. gs. pirmajā pusē un vidū, analizē portretu ikonogrāfiskos un mākslinieciskos aspektus, kā arī stāsta par portretēto cilvēku likteņiem.

Antons Georgs Bose

Kataloga daļā iekļauti visi 209 zīmējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma un Georga Kalniņa portrets, kas 1939. gadā nav nonācis muzejā, bet glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā.

Grāmatas autore ir Mg. hist. Anita Meinarte, vēsturniece, mākslas vēsturniece, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā.

Vairāk par grāmatu:
Kultūras Rondo: Ēveles draudzes mācītāja A. G. Boses unikālā draudzes locekļu zīmējumu kolekcija

Iepriekšējā cena € 15.00