Sākums

Apkopotas runas

“Apkopotas runas” ir vienīgais Konfūcija (551—479. g. p. m. ē.) mācības avots, kurā fiksēti paša domātāja izteicieni. Grāmatā bez īpašas secības savākti fragmenti no viņa sarunām ar mācekļiem, īsas un bieži nesaistītas epizodes no viņa un mācekļu dzīves, pat vēsturisko notikumu atstāstījumi. Īsajās, aprautajās frāzēs un nostāstos fiksētas Konfūcija rakstura īpašības, personiskās problēmas, mācekļu un valdnieku vārdi, kā arī, protams, Konfūcija domas.

“Apkopotas runas” no senķīniešu valodas tulkojusi Ķīnas kultūras un ķīniešu valodas speciāliste, habilitētā zinātņu doktore Jeļena Staburova. Viņa ir arī grāmatas priekšvārda autore un sastādījusi skaidrojumus tekstā sastopamiem cilvēku vārdiem, nosaukumiem un jēdzieniem.