Sākums

Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora, arheologa Arņa Radiņa arheoloģijas ceļvedī precīzs faktu materiāls izlasāms un ieraugāms autentiskā izklāstā un sakarībās.

Grāmatas astoņās nodaļās mūsdienīgi pievilcīgā formā un izteiksmē, plašai auditorijai saprotamā valodā parādīta Latvijas teritorijā savulaik dzīvojošo cilšu jeb maztautu — latgaļu, zemgaļu, sēļu, kuršu, lībiešu un vendu — saplūšana vienā latviešu tautā. Latvijas teritorijas iedzīvotāju kultūru pārmantotība un pēctecība atainota, izsekojot šim procesam līdz pat mūsdienām. Grāmata demonstrē jaunākās atziņas un arheoloģiskās pētniecības iespējas ne tikai senākās, bet arī nesenās vēstures izzināšanā. Tās uzbūves principi ir novitāte Latvijas vēstures skaidrošanā.

Nezaudējot profesionālās kvalitātes, šajā darbā sniegta cilvēcīgi saprotams ieskats latviešu tautas tapšanas vēsturē līdz pat mūsdienām.