Sākums

Arta Dumpe

Katalogs sniedz ieskatu galvenokārt bronzā un akmenī strādājošās mākslinieces daiļradē laika posmā no 20. gs. 60. gadiem līdz jaunā gadu tūkstoša sākuma darbiem. Stājskulptūra un monumenti, portreti, figurālas un abstraktas kompozīcijas, kā arī draiski sānsoļi ģipša lējumu asamblāžās — mākslinieces atļaušanās amplitūda un profesionalitātes apliecinājums, kas viņu nostādīja starp 20. gs. otrās puses latviešu tēlniecības prominentākajām personībām.