Sākums

Biruta Baumane

Iepriekšējā cena € 2.00

Katalogs dod ieskatu Birutas Baumanes, spilgtas latviešu 20. gs. otrās puses gleznotājas, spēcīgas figurālistes un intensīvu jūtu pasaules radītājas, daiļradē. Akcentēti 20. gs. pēdējās desmitgades darbi. Darbu reprodukcijas papildina dokumentāli, laika un laikabiedru kontekstu atgādinoši attēli.

Iepriekšējā cena € 2.00