Sākums

Daiļās mātes. Sieviete. Ķermenis. Subjektivitāte

Mākslas kritiķe, feministe Jana Kukaine grāmatā pēta to, kā mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības un sievietes jēdziens.

Grāmatā esmu ceļojusi pa sievietes ķermeni, īpašu uzmanību veltot mātišķības iezīmētām teritorijām. Seksualitāte, menstruācijas, grūtniecība, dzemdības, laktācija ir dažas no tēmām, kuras esmu šķetinājusi, mēģinot nolobīt aizspriedumus, mītu uzslāņojumus un romantiskus izskaistinājumus. Atsedzot mātišķības ideoloģijas formas, esmu meklējusi nevis iedomāto vai leģitīmo, bet reālo mātišķības pieredzi, lai cik daudzpusīga un pretrunīga tā būtu. “Daiļajās mātēs” es oponēju klasiskās Rietumu filozofijas subjekta koncepcijai, kas par cilvēka “es” runā galvenokārt kā par kaut ko garīgu un nemateriālu. Esmu pārliecināta, ka ķermeņa pieredze ir neatņemama subjektivitātes daļa, tāpēc mātišķību skatu kā ne tikai garīgu, bet arī ķermenisku praksi. Mani darba instrumenti ir feministiskā teorija un mūsdienu (galvenokārt Latvijas) laikmetīgā māksla, kas savā māksliniecisko pētījumu lokā ietver ar mātišķību saistītus jautājumus. Visbeidzot, jāatzīst, ka nozīmīgu artavu grāmatas sarakstīšanai sniegusi arī mana personīgā pieredze un Latvijas sabiedrības vērojumi.

Jana Kukaine

Jana Kukaine ir mākslas kritiķe, feministe, māte un sieva. Dzimusi Krāslavā, studējusi filozofiju Latvijas Universitātē un kultūras teoriju Māstrihtā. Raksta par laikmetīgo mākslu.

Fragments no grāmatas otrās nodaļas “Jaunavas krūtis: ķermenis un seksualitāte” (punctummagazine.lv).

Vairāk par grāmatu:
Punctummagazine.lv: Ķermeņa turpinājums. Saruna ar Janu Kukaini
Punctummagazine.lv: Ilze Andersone. Daile un aktualitāte
Satori.lv: Jana Kukaine. Sievietēm nav jāklausa vīrieši (video)
Satori.lv: Anna Žabicka. Mana miesa, mana pieredze
LSM.lv: Māra Rozenberga. Grāmata Daiļās mātes izaicina stereotipiskos priekšstatus par mātišķību Rietumu kultūrā
Diena.lv: Undīne Adamaite. Dienišķā teorija un biezenis
Bron-Hīts: Saruna ar Janu Kukaini
Monopols: Saruna ar Janu Kukaini
Augstāk par zemi: Kā mainās sieviete, kļūstot par māti