Sākums

Georgs Šenbergs

Iepriekšējā cena € 30.00

“Es esmu divdesmitpirmā gadsimta mākslinieks!” Tā reiz teicis Georgs Šenbergs (1915—1989), viens no savdabīgākajiem latviešu māksliniekiem.

Šenbergs ir Latvijas mākslas leģenda. Otru tik konsekventi mākslai, konkrēti glezniecībai veltītu mūžu grūti sameklēt.

Zigurds Konstants
Georgs Šenbergs

“Šajā izdevumā uzmanība pievērsta Georga Šenberga radošā mantojuma vizuālajai daļai, kā arī visiem tiem un visam tam, kas, manuprāt, veidojis mākslinieka raksturu, domāšanu, jūtu pasauli un māksliniecisko rokrakstu, devis gan spēku, gan arī vājumu,” tā grāmatas autors par vairāku gadu garumā tapušo izdevumu.

Monogrāfijas pamatdaļu veido mākslas darbu izlase ar vairākumam pilnīgi nezināmiem mākslinieka darbiem no muzeju un privātajām kolekcijām, darbi, kas fiksēti tikai fotogrāfijās, periodikā u. c. Zigurda Konstanta tekstu papildina neredzētas dokumentālas fotogrāfijas un neparastās Šenberga “Domu fiksāciju” lapas.

Ar Domu fiksācijām šajā gadījumā jāuztver un jāsaprot ļoti konkrēta Georga Šenberga jaunrades izpausmes forma tīri priekšmetiskā veidā. Tās ir lapas ar savdabīgiem, citiem neatšifrējamiem, vien Šenbergam pašam zināmiem pierakstiem, shēmām un rēbusiem, kuras piesātinātas ar dažādām tekstuālām domu gājienu fiksācijām.

Zigurds Konstants
Georgs Šenbergs

Bagātīga ir pielikumu daļa — avotu norādes un paskaidrojumi, Šenberga biogrāfijas nozīmīgākie dati, Šenberga darbi kolekcijās un to zinātniskais apraksts, izstāžu saraksts, bibliogrāfija, neliels apraksts par Georga Šenberga radinieku Žani Šenbergu, personu rādītājs un kopsavilkums angļu valodā.

Strādādams bez pašreklāmas un nekad par to nerūpēdamies, Georgs Šenbergs galvenokārt bija pazīstams mākslinieku un vietējo speciālistu šaurajā lokā. Būtībā viņš it kā rāvās prom no atpazīstamības, vadīdamies pēc principa: Tikai nekļūt populāram! Bailes, ka tas var traucēt Darbu darīt. Tieši tādēļ viņa glezniecību nekad nav ietekmējusi konjunktūra, aizrādījumi un citu domu diktāti. Savu radošo brīvību Georgs Šenbergs spēja iznest pilnīgi neaptraipītu cauri sociālistiskā reālisma tumsonības gadiem. Tas izraisa īpašu interesi, jo šāds precedents mūsu nesenajā mākslas vēsturē ir visai reta parādība.

Zigurds Konstants
Georgs Šenbergs

Mākslas vēsturnieks Zigurds Konstants ir vairāk nekā 300 zinātnisku rakstu un 12 grāmatu autors. Kopš 1998. gada — Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, kurš strādā tikai Latvijas mākslas izpētes jomā.

Vairāk par grāmatu:
Grāmatu stāsti: Šenberga monogrāfija

Iepriekšējā cena € 30.00