Sākums

Gleznošana

Ar daudzu attēlu un īsu komentāru palīdzību autore parāda, kā jauni gleznotāji apgūst māku skatīties uz pasauli salīdzinoši, studējot dabu gleznošanai labvēlīgos apstākļos.