Sākums

Heraldika

Mākslinieka, mākslas zinātnieka, Rundāles pils direktora Imanta Lancmaņa grāmata, pie kuras autors strādājis piecpadsmit gadus. Ņemot vērā mūsdienās pieaugošo interesi par jauniem heraldikas darinājumiem, tā iecerēta un uzrakstīta kā rokasgrāmata, kas ilustrēta arī ar Latvijas materiālu. Grāmatā liela vērība veltīta galveno heraldisko terminu izskaidrojumam; vairums terminu atspoguļoti autora zīmētās ilustrācijās, ko papildina heraldikas objektu fotoattēli.

Grāmatas saturiskā ietilpība ietver gan unikālu vēsturisko atskatu, gan izskaidro ģerboņa uzbūvi un heraldisko figūru nozīmi, tā lietojuma tradīcijas un iespējas mūsdienās, sniedz plašu vizuālo materiālu.