Sākums

Ilze Avotiņa

20. gs. 70. gadu beigās Latvijas mākslā spoži ienākušās Ilzes Avotiņas glezniecība nenoliedzami ir interesants 19.—20. gs. mijas Rietumu mākslas virzienu sintēzes un pārveidošanas paraugs. Lai arī vispārējās mākslas vēstures kontekstā itin viss šķiet jau redzēts, tomēr nekas nav redzēts tieši šādos salikumos, akcentējumos un interpretācijās.

Mākslinieces personālizstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā katalogs ir pirmais apjomīgais mākslinieces daiļrades apkopojums.