Sākums

Islāma rokasgrāmata

Iepriekšējā cena € 12.00

Somu zinātnieka, profesora Jāko Hemēna-Antilas (Jaakko Hämeen-Anttila) grāmatu no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse.

Šīs grāmatas mērķis ir sniegt atbildes uz jautājumiem — gan tiem, kas izskanējuši pēdējā laikā, gan tiem, kurus būtu vajadzējis uzdot.

Jāko Hēmēns-Antila

“Islāma rokasgrāmata” iedalīta trīs daļās, kurās islāms tiek skatīts no mazliet atšķirīga skatpunkta. Pirmajā daļā ir īss pārskats par islāma vēsturi. “Šīs daļas mērķis ir nevis uzskaitīt gadskaitļus un valdnieku dzimtas, bet gan uztaustīt galvenos vadmotīvus, kas palīdz skaidrot islāmu un situāciju Tuvajos Austrumos arī šodien. Tieši tāpēc šajā daļā īpašu uzmanību esmu pievērsis islāma un varas attiecībām, kā arī jautājumam par reliģisko autoritāti. Šajā grāmatas daļā esmu arī izcēlis tēmas, kas, manuprāt, ietekmē islāma pasaules šībrīža izpratni par sevi un attiecības ar rietumvalstīm,” raksta autors.

Otrajā daļā iekļautas teorētiskās ziņas par islāmu kā mācību un reliģiju. Nodaļā “Reliģijas pirmavoti” ir iekļautas pamatziņas, kas nepieciešamas, lai izprastu arī fundamentālistisko islāmu, savukārt pārējās nodaļās rakstītais ļauj labāk izprast islāmu tā daudzveidīgajās formās ikdienas līmenī.

Savukārt trešajā grāmatas daļā tiek padziļināti un detalizēti skatīti pirmajā daļā vispārinātā līmenī aplūkotie jautājumi.

Grāmatu noslēdz redaktora piebilde, kurā skaidroti izmantotie arābu valodas atveides principi, kā arī iekļauta burtu atveides tabula.

Galvenais uzsvars likts nevis uz aktualitātēm brīdi pirms grāmatas nodošanas tipogrāfijā, bet gan uz to, kas novedis pie šādiem notikumiem un kā tos izprast. Grāmatā aplūkota Tuvo Austrumu daudzpusīgā, sarežģītā vēsture, izklāstīta islāma mācība, tādējādi palīdzot izprast islāmu ne vien ziņu reportāžās iekļuvušu fragmentu līmenī, bet gan krietni plašāk.

Jāko Hemēns-Antila

Jāko Hemēns-Antila ir somu zinātnieks, tulkotājs no arābu valodas, šobrīd Edinburgas Universitātes arābu valodas un islāma studiju profesors. Somu valodā tulkojis Korānu, publicējis vairākas grāmatas par islāma kultūru un vēsturi. Saņēmis vairākas godalgas, tostarp par “Islāma rokasgrāmatu” (Valtion tiedonjulkistamispalkinto, 2005).

Vairāk par:
Latvijas Radio 1: Baiba Kušķe. “Islāma rokasgrāmata” skaidro islāmu un izgaisina stereotipus

Iepriekšējā cena € 12.00