Sākums

Kārlis Brencēns

Iepriekšējā cena € 9.00

Monogrāfija veltīta Kārlim Brencēnam — akvarelistam, vitrāžistam, glezniecības tehniku pētniekam un pedagogam — nozīmīgai personībai latviešu XX gs. pirmās puses tēlotājas mākslas dzīvē. Līdz šim vienīgā informācija par šo mākslinieku bija atrodama atsevišķos mākslas vēstures, enciklopēdiska rakstura un periodiskajos izdevumos.

Mākslas zinātnieces Maritas Bērziņas sagatavotajā monogrāfijā ir iekļauts plašs ievadteksts ar mākslinieka dzīves gājumu un viņa daiļrades vērtējumu, Kārļa Brencēna skolnieku atmiņas, mākslinieka nozīmīgākie dzīves dati, izstāžu darbība un bibliogrāfija, apkopota informācija par visām zināmajām mākslinieka darbu kolekcijām. Grāmatu papildina bagātīgs vizuālo materiālu klāsts — darbu reprodukcijas un dokumentālas fotogrāfijas —, kā arī teksts kopsavilkums angļu valodā.

 

Iepriekšējā cena € 9.00