Sākums

Latviešu/Krievu dzeja

Aleksandrs Zapoļs ir veicis aizraujošu pētījumu, apkopojot latviešu dzejnieku darbus, kas sarakstīti krievu valodā. Izrādās, ka daudzi latviešu dzejnieki dažādos laikos ir radījuši dzejoļus krievu valodā — ne tikai Aleksandrs Čaks, Jāni Rokpelnis vai Inga Gaile, — izveidotajā antoloģijā apkopoti 43 autoru darbi. Un interesanti, ka tā sākas ar latviešu kultūrai tik nozīmīgā Ernsta Glika dzeju.

Apjomīgais un literatūras mazpētītās problēmas iztirzājošais Aleksandra Zapoļa ievadteksts, tāpat paskaidrojumi un autoru biogrāfijas grāmatā ir kā latviešu, tā krievu valodā.

Cik man zināms, šim krājumam nav analoga. Aleksandra Zapoļa novatoriskais pētījums būtiski paplašina un padziļina priekšstatu par latviešu literatūru, tās vietu Eiropas kultūrā un attiecībām ar krievu dzeju. Tajā pašā laikā tas parāda tādas krievu dzejrades izpausmes, kuras krievu lasītājam agrāk paslīdēja garām. (..) Šis darbs noteikti piesaistīs plaša zinātnieku sabiedrības loka uzmanību un būs nozīmīgs turpmākiem filoloģiskiem un vēsturiskiem pētījumiem.

Lazars Fleišmans, Stenforda universitātes Slāvu valodas un literatūras katedras krievu literatūras profesors