Sākums

Latvija—Beļģija

Izdevums tapis reizē ar izstādi “Iespaidi un paralēles” Mākslas muzejā “Rīgas Birža”. Abi iepazīstina ar 20. gadsimta pirmās puses beļģu un latviešu glezniecību. Abu kolekciju darbi rosina meklēt krustpunktus un paralēles Latvijas un Beļģijas mākslas vēsturē ne tikai mākslas zinātniekiem, pētniekiem, bet ikvienam izstādes vai grāmatas vērtētājam.

“20. gadsimta 20. gadu nogalē Latvijas mākslā iestrāvoja beļģu ietekme, kas pieņēmās spēkā 30. gados, izraisot “beļģu modi” vietējā glezniecībā,” stāsta grāmatas sastādītāja Aija Brasliņa.

Latviešu mākslinieku vidū galvenā figūra, nenoliedzami, ir Jānis Tīdemanis, kurš ietekmējis Kārli Padegu un vairākus citus jaunās paaudzes māksliniekus. Savukārt beļģu mākslinieku kolekciju pārstāv Izidors Opsomers (Isidore Opsomer), Albērs Savēriss (Albert Saverys), Valēriuss de Sādelērs (Valerius de Saedeleer), Albērs Servāss (Albert Servaes), Filibērs Kokss (Philibert Cockx), Luijs Biserē (Louis Buisseret), Anto Karts (Anto Carte) u. c. mākslinieki.