Sākums

Latvijas mākslas vēsture V

Iepriekšējā cena € 49.00

“Latvijas mākslas vēstures” V sējums “Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods. 1915—1940” profesora Dr. habil. Eduarda Kļaviņa sastādījumā un zinātniskajā redakcijā. Sējumu izdevis un sagatavojis Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts sadarbībā ar Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fondu.

Grāmatai ir astoņi autori. Perioda mākslas izpētes vēsture, mākslas dzīve un tēlniecība atklājas Eduarda Kļaviņa izklāstā. Par mākslas teoriju, glezniecību un grafiku rakstījusi MVI vadošā pētniece Dr. Stella Pelše, par scenogrāfiju — mākslas vēsturniece Anita Vanaga, par grāmatu mākslu — LMA Grafikas nodaļas profesors Valdis Villerušs, par fotomākslu — LMA doktora grāda pretendente un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākslas bibliogrāfe Katrīna Teivāne-Korpa, par arhitektūru — Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeja vadītāja Ilze Martinsone, par lietišķo mākslu — Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja speciāliste Rūta Rinka un par dizainu — Rīgas Porcelāna muzeja speciāliste un LMA doktorante Marta Šuste.

“Latvijas mākslas vēstures” V sējums seko pirms diviem gadiem izdotajam IV sējumam “Neoromantiskā modernisma periods. 1890—1915”. Projekta tematiskajā programmā ir paredzēti septiņi sējumi, aptverot laiku no aizvēstures līdz mūsdienām.

Iepriekšējā cena € 49.00