Sākums

Lībieši

Iepriekšējā cena € 12.00

Šajā fotogrāfiju esejā Juki Nakamura apceļo Latviju, meklēdams lībiešu netveramo kultūras mantojumu. Fotografēdams cilvēkus viņu dabiskā vidē, viņš sastapa ļaužu grupu, kas piekopa savu mantojumu kā dzīvu kultūras tradīciju liecību. Šodien vairs tikai nedaudz lībiešu runā savā “dzimtajā mēlē”.

Šī grāmata, papildināta ar Jura Kronberga poēmu, Valdas Marijas Šuvcānes un Rasmas Noriņas tekstiem, izstāsta lībiešu tautas vēsturi.

Šodien redzam augošu interesi saglabāt lībiešu tradīcijas un mantojumu, katru gadu Mazirbē notiek lībiešu svētki, kur varam dzirdēt lībiešu valodu un lībiešu dziesmas.

Juki Nakamura ir japāņu/zviedru fotogrāfs, kurš 30 gadus dzīvo Stokholmā, Zviedrijā. Kad Juki Nakamura veidoja fotogrāfiju izstādi “Eiropas jaunā paaudze”, viņš apceļoja Baltijas valstis un Kurzemes krastā sastapa lībiešus. Pēc savu darbu izstādes Tokijā viņš 2006. gadā atgriezās Rīgā un sāka lībiešu tautas dokumentāciju.

Iepriekšējā cena € 12.00