Sākums

Marta Liepiņa-Skulme

Martai Skulmei veltītais izdevums ietver rakstus (Ruta Čaupova, Ojārs Ābols, Džemma Skulme), kas ļauj tuvāk iepazīties ar mākslinieces personību un “radošo virtuvi”, bagātīgu ilustratīvo materiālu — gan darbu reprodukcijas, gan dokumentālās fotogrāfijas, kā arī mākslinieces pilnu darbu katalogu.

Marta Skulme ir zīmīgs vārds mūsu mākslas vēsturē — pirmā sieviete — tēlniece, māksliniece, kas ar savu darbību un tēlu kļuvusi par vienu no mūsu mākslas lielā uzplaukuma laika zīmi, pat tādu kā simbolu sievišķā radošā gara lielumam, patstāvībai un tālredzībai. Smalka, jutīga plastiķe un tajā pašā laikā spēcīga tēlniecisko masu būvētāja savos konstruktīvisma iestrāvotajos darbos, Marta Skulme pieder pie avangarda parādībām Latvijas jaunās mākslas veidošanās periodā. Taču viņas darbiem piemīt arī sievišķīga emocionalitāte un dziļš patiesums.