Sākums

Mūs pazina kā lietišķos

Iepriekšējā cena € 4.00

Izdevniecība “Neputns” jau ir laidusi klajā Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolai un tās vēsturei veltītu apcerējumu, tagad laiks pienācis “lietišķajiem” — ļoti nozīmīgai parādībai mūsu kultūras vēstures kontekstā visā aizvadītā gadsimta garumā, kas tagad jau kā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola ir ieguvusi jaunu elpu un uzņēmusi jaunus apgriezienus.

Taču visi, kas kaut mazliet atceras vārdu “lietišķie”, zina, ka tas nozīmē visai leģendāru parādību, kuras lokā sevi ir meklējuši un atraduši visdažādāko Latvijas mākslas nozaru pārstāvji — padomju periodā tā bija brīvākā vide mākslas izglītībā, kas iedvesmoja plašu apkārtni. Leģendāri ir tās pasniedzēji Imanta Žūriņa vadībā, leģendāri arī audzēkņi, kuri parasti arī bija tie, kas nemiera garu, tieksmi eksperimentēt un būt vienotā elpā ar mākslas norisēm citur pasaulē ienesa arī Mākslas akadēmijā un kopējā mākslas vidē.

Brigitas Sturmes godprātīgais, skrupulozais pētījums par šīs skolas vēsturi, kas aizsākās līdz ar Latvijas valsts dibināšanu 1918. gadā, vērtīgs īpaši ar secīgi atgādinātajiem visiem tās attīstības posmiem, kas saistās arī ar profesionālo uzdevumu maiņām un laikmeta stilistiku. Arhīva materiālos sameklētie dokumentālie attēli būtiski papildina šo stāstījumu.

Iepriekšējā cena € 4.00