Sākums

“Par mūziku skaistu un melodisku!” Padomju kultūras politika, 1932—1964

Grāmata ir apjomīgs un skrupulozs pētījums par procesiem padomju mūzikas dzīvē, kas vistiešākā veidā skāruši arī Latvijas kultūru attiecīgajā laikposmā, kura sekas jūtamas joprojām.

Monogrāfija ir interdisciplinārs pētījums, kas skar vēstures, semiotikas, komunikācijas zinātnes, politoloģijas aspektus. Sergeja Kruka darbs ir ļoti vērienīgs, interesantām detaļām pārpilns un izgaismo būtisku posmu kultūras mantojuma izpētē Latvijā.

Monogrāfijā iekļauti līdz šim nepublicēto dokumentu teksti: sarakste par Rīgas estrādes orķestru repertuāru; sarakste par A. Vintera vieskoncertiem Latvijā; Komponistu savienības kongresu materiāli; Valsts filharmonijas revīziju protokoli.

Grāmatā analizēti Latvijas valsts arhīva sekojošo fondu materiāli: Mākslas lietu pārvalde, LPSR Kultūras ministrija, Latvijas Padomju komponistu savienība, PSRS Mūzikas fonda Latvijas nodaļa, LPSR Valsts filharmonija, LPSR Valsts operas un baleta teātris, LKP CK biroja sēžu protokoli, LPSR Ministru padome (kultūras sektora dokumenti), Rīgas skaņuplašu fabrika.