Sākums

Paradīze

Iepriekšējā cena € 5.00

“Paradīze” ir otrais Henrika Eliasa Zēgnera dzejoļu krājums, tajā apkopotie dzejoļi tapuši pēdējo astoņu gadu laikā. Krājuma redaktors ir dzejnieks un mūziķis Pēteris Draguns, dizainu veidojis Aleksejs Muraško, savukārt ilustrāciju autore ir māksliniece Sabīne Vernere.

Šīs grāmatas tapšanas laikā esmu tiecies pēc maksimāli emocionāli atklātas pieejas tekstam. Kādā brīdī nonācu pie idejas par “paradīzi” kā visa vislabākā un visskaistākā piemēru, kam mēģināt tuvoties dzīvē — tādu kā kompasu realitātei, nevis reliģiski utopisku konceptu. Krājumā ir dažādas tematiskas līnijas, taču tie ir liriski, personīgā pieredzē balstīti teksti, kurus vieno centieni šim kompasam sekot.

Henriks Eliass Zēgners
Henriks Eliass Zēgners "Paradīze"

Krājuma redaktors Pēteris Draguns norāda: “Par spīti šķietami pieteiktajai virzībai uz kādu garīgo dimensiju atklāsmi un iedomātas vertikāles apjausmu, jaunā krājuma dzeja ir brīva no didaktiska konceptuālisma, metafiziska somnambulisma vai romantizētas eksaltācijas. Henrika Eliasa Zēgnera dzejas balss, salīdzinot ar pirmo krājumu, kļuvusi dziļāka, tembrāli niansētāka, bet virstoņos skanošās melodijas aicina iet uz gaismu, pat ja tā ir žilbinoša.”

Henriks Eliass Zēgners ir dzejnieks, interneta žurnāla “Satori” galvenais redaktors, kultūras procesu rīkotājs. Zēgnera debijas dzejas krājums “Elementi” (2013) tika nominēts vairākām literatūras balvām. Zēgnera dzeja tulkota un publicēta spāņu, lietuviešu, krievu, velsiešu un angļu valodā.

Iepriekšējā cena € 5.00